Nådfuger:
Man beregner let forbruget ved at måle den samlede længde på nådderne i meter og gange
med nåddens dybde og bredde i mm.
Resultatet deles med 600 ml (indhold 1 pose S30), der tillægges 10 % svind
Eksempel:

75m x 8mm x 5mm + 10% = 5,5 poser á 600 ml.
600ml


Forbrug af klæbelim til f.eks. limning af teakdæk:


Forbruget vil variere efter overfladens beskaffenhed.
Ved påføring med 2mm tandspartel er forbruget ca. 1000 ml pr. m2, det vil sige ca. 3
patroner á 310 ml.

Beregning af forbrug af fugemasse