Forsendelse og returnering

Fortrydelse

Her hos B-On-C yder vi 14 dages fortrydelsesret på dit køb.
Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du fortryder dit køb.

  • Varen skal returneres så hurtigt som muligt og senest 14 dage efter modtagelse.
  • Det er tilstrækkeligt, at du overgiver varen til posthus eller en fragtfører indenfor fortrydelsesfristen. Husk derfor at gemme den kvittering, som du modtager fra posthus eller en fragtfører.
  • Det er en betingelse for at udnytte fortrydelsesretten, at du tilbageleverer varen i samme stand og mængde, som da du modtog varen. Som grundregel gælder det, at varens salgsværdi skal være bibeholdt.
  • Du skal dække omkostningerne for tilbagelevering. Det betyder, at vi kun vil modtage varer, hvor der er betalt for leveringen af varerne.
  • Hvis du vil annullere et køb, skal du sende os en e-mail, hvori du henviser til dit ordrenummer, som fremgår af din ordrebekræftelse og skrive, at du vil annullere bestillingen. Annullering af varen kan kun ske, inden vi afsender varen. I modsat fald må du gøre brug af en af ovenstående muligheder for at fortryde dit køb.

Returadresse:
B-On-C ApS
Industrivej 2, Hjallese
5260 Odense S
Denmark

Bemærk at din fortrydelsesret ophører, hvis varen er åbnet, beskadiget eller på anden måde ikke i stand til at kunne gensælges.

Hvis varen ønskes byttet til en anden vare, afholder du som kunde fragtomkostninger, der er forbundet hermed. Evt. tilbagebetalings overførelser vil blive fortaget hurtigst muligt og det er derfor vigtigt, at du vedlægge dit bank kontonummer, så vil vi overføre dine penge til din konto.

Emballage.
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du kan tilbagesende varen i samme emballage, som du modtog den i. Er dette ikke muligt, skal du i størst mulig omfang emballere varen på så forsvarlig vis, at der er minimal risiko for, at den lider skade under transporten.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra B-On-C skal tilbagemeldes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til B-On-C. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig på produktet indenfor 2 år, fra du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, som B-On-C har stillet dig i udsigt.

Forbehold & Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor B-On-C.
Desuden tager vi forbehold for prisstigninger, valutaændringer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Ansvarsbegrænsning
Fremsættes et erstatningskrav overfor B-On-C vil dette blive opgjort i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.
B-On-C har dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra B-On-C ellers må informationen på www.B-On-C.dk være dækkende.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning af B-On-C, er du meget velkommen, men denne rådgivning er kun af vejledende art.

//Hanne  Kirkeby
www.B-On-C.dk