Kobberbundmaling til både – Coppercoat vejledning

Coppercoat er baseret på en vandopløselig epoxy resin, som er tilsat den størst mulige mængde af 99 % ren kobber, og en blanding af godkendte biocider. Dette er fuldt certificeret af ”Health and Safety Executive” (nr. 7532). Den afhærdede epoxy bundmaling giver en exceptionel langtidsholdbar beskyttelse mod marinebegroninger. Coppercoat bliver leveret i 3 dele: Pakke A (resin), pakke B (hærder) samt pakke C (kobberpulver), som rækker til 4 m2 bundbehandling.

Coppercoat

 

Coppercoat

Forbehandling inden kobberbundmaling

For opnåelse af det bedste resultat, skal overfladen, der behandles med Coppercoat, være rigtigt forbehandlet. Alle overflader skal være rengjorte, d.v.s. smuds, olie, fedt, rust og løs maling skal fjernes. Alt 1-komponent maling og/eller gammel bundmaling skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning anbefales det at slibe bunden med en excenter-sliber påsat en rondel korn P80 – P120. Vær opmærksom under slibearbejdet, så der ikke slibes igennem primer laget. Er bunden ikke behandlet med en epoxyprimer anbefales det at påføre minimum 2 lag epoxyprimer svarende til 200my. Er bunden primet, og der sker gennemslibning, skal disse steder udbedres med en epoxyprimer. Coppercoat er 2-komponent epoxy, efter påføring vil der derfor ikke være mulighed for yderligere hærdning af primeren, og det er derfor uhyre vigtigt, at primeren er 100% afhærdet inden påføring af Coppercoat. Hærdningstiden på primeren varierer fra 3-7 døgn alt efter produkt, temperatur og luftfugtighed. Følg og læs vejledningen på den primer, du har anvendt, og spørg om nødvendigt producenten, hvis ikke det fremgår. Fjern støv med en hårdt opvredet klud. Skift klude ofte.
Overfladen skal være helt tør. Til fjernelse af evt. fedt og olie kan anbefales isopropylalcohol (anvend ikke acetone! Acetone er et opløsningsmiddel, ikke et rengøringsmiddel, og derfor bandlyst i forbindelse med påføring af Copper-coat)
Epoxy kan ved tørring/ hærdning blive skjoldet på overfladen, dette kaldes ”aminudsvedning”, som kan forekomme ved for lav og vekslende temperaturer og høj luftfugtighed under hærdningen.
Aminudsvedningen ses som en voksfilm på overfladen af epoxyen, og bevirker dårlig vedhæftning til overfladen. Aminudsvedningen er vandopløselig og fjernes med varm vand og sæbe, der skal skylles/aftørres med rent vand. Denne afvaskning skal ske inden der evt. slibes i overfladen. Acetone og fortyndere fjerner ikke aminudsvedning.

Påføring af Coppercoat kobberbundmaling

Overvejelser: Coppercoat må/kan ikke påføres ved temperaturer under 8C, det gælder både Coppercoaten og skroget. Det er en fordel at varme Coppercoat beholderne op til 20-25C, så bliver konsistensen bedre at arbejde med. Skal arbejdet udføres udendørs, skal Coppercoat beskyttes mod regn i mindst 4-6 timer efter påføringen, afhængig af temperaturen. Vær opmærksom på kondens. Falder temperaturen hurtigt, mere end 3C, dannes der kondens på overfladen (f.eks hen under skumringen) og det er nødvendigt, at påføring af Coppercoat stoppes. I modsat fald vil der komme blærer i overfladen senere. Den Coppercoat, der er påført, vil ikke blive påvirket af dette. Sørg for at have alt klar inden blanding af Coppercoaten: Egnet blandebeholder, rørepind, maleruller og evt. isopropylalkohol.

Rør omhyggeligt A og B sammen i en passende beholder. Umiddelbart efter tilsættes kobberpulveret i små mængder, indtil det er blandet sammen til en ensartet konsistens. Bemærk at kobberpulveret er tungt og vil synke til bunds, derfor skal blandingen omrøres jævnligt under påføringen. Bland ikke mere, end der kan anvendes, inden hærdning starter. Dette afhænger af temperaturen. Ved 10C er det ca. 60 min. Ved 20C 45min og ved 30C ca. 30 min. Coppercoat kan både rulles og sprøjtes på.

Kobberpulver, resin og hærder blandes omhyggeligt

 

Kobberpulver, resin og hærder blandes omhyggeligt

Ved påføring med rulle kan Coppercoat fortyndes med op til 10% isopropylalkohol, hvis blandingen føles for tyk. (Normalt ikke nødvendigt). 1 sæt skal række til ca. 16M2 ved en påføring, derved opnås der den rette lagtykkelse. Der skal anvendes en rulle af god kvalitet f.eks nylon- eller velourrulle. Brug ikke pensler til påføring. Sørg for at påføringen bliver jævn og glat, hellere for tyndt end for tykt. Hvis der påføres for meget vil der komme løbere. Disse bør fjernes inden næste lag påføres. De kan ikke glattes ud med rullen, når hærdningen er begyndt. Overser man løbere skal man lade dem hærde i længere tid, eventuelt springe stykket over i den næste påføring, og slib dem væk når de er hærdede.
Ved påføring på metal (stål/bly/messing. m.m.) gælder det, at der skal slibes og rengøres så alt rust fjernes. Overfladen rengøres med isopropylalkohol. Umiddelbart efter slibningen påføres en egnet primer til metaloverflader. Dette er vigtigt, da der hurtigt opstår oxidering på overfladen, som nedsætter vedhæftningen. Vær opmærksom på kondens. Varm evt. overfladen op, så den bliver varmere end omgivelserne.
Ved sprøjtepåføring anvendes en kopsprøjte med en dyse på 1,5mm. Lufttrykket skal være 5.5-6 bar. Tilsæt 15-20% isopropylalkohol til blandingen, og sørg for at omrøre til blandingen er ensartet, inden den hældes i kopsprøjten. Ryst gerne sprøjten under påføringen så kobberpulveret ikke bundfælder. Brug det hele eller hæld det ud, og rens sprøjten hvis der er ophold på mere end 20 min. under påføringen. Blandingen hærder videre i kopsprøjten og kan ødelægge udstyret. Udstyr kan efterfølgende afrenses med vand eller isopropylalkohol til det let afhærdede.

En glat overflade nedsætter friktionen mod vandet, det giver mere fart og/eller nedsat brændstofforbrug. Under normale omstændigheder skal der påføres 4 lag. Det 2. – 3. og 4. lag skal påføres umiddelbart efter at det forrige lag er så tørt, at det ikke ”løfter” det forrige lag. Normalt efter en time ved 20C. For at sikre den bedste kemiske binding mellem lagene, skal alle 4 lag påføres den samme dag. Er det et stort område der skal behandles, opnås det bedste resultat ved at dele overfladen op i felter, så alle 4 lag kan påføres samme dag.

Efter påføring af kobberbundmaling fra Coppercoat

Den afhærdede overflade slibes let, men grundigt for at blotlægge kobberkornene, f. eks med en grøn Scotch-Brite svamp (P300-P500). Lettest 3-5 dage efter påføring. Dette skal kun gøres denne ene gang efter påføringen. Evt. løbere slibes først væk med en P180-P240 til overfladen er jævn. Sker der gennemslibning kan det repareres og overmales, samtidig med at støttepunkterne også skal behandles. Coppercoaten er fuldt afhærdet efter ca. 5 døgn, men båden kan søsættes allerede efter 3. døgn ved 20C. Hvis Coppercoaten udsættes for stor friktion fra stropper ved søsætning, anbefales det at vente 5 dage. Den uhærdede epoxyresin kan fjernes med varmt vand, evt. sprit/isopropylalkohol. Hærdet epoxyresin kan kun fjernes mekanisk.

Vedligeholdelse af Coppercoat

Korrekt påført Coppercoat holder bunden ren i mange år, over 15 år er ikke unormalt.
Der kan dog komme begroninger i form af slim fra grønalger. Dette fjernes let med en afvaskning med en
Scotch-Brite svamp eller højtryksspuling.
Er der områder hvor der er rurer efter den første sæson: fjern rurerne umiddelbart efter optagning, og slib de udsatte steder, det er kun blotlagt kobber, der virker. Rurer vil gerne sidde i epoxy, de skal fjernes mekanisk. På billedet ses, hvor der ikke blev slebet korrekt.

Manglende aflsibning

 

Manglende aflsibning

Sejler du begrænset, kan der også forekomme begroninger. Det irrede lag mister sin kobberholdighed, og da der ikke forekommer nok slitage i overfladen, kan der ikke komme ny kobberkorn frem. Her anbefales det at slibe overfladen for at få blotlagt nyt kobber; sejler du langture er dette normalt ikke nødvendigt, men gør heller ikke skade.
Husk, at det er kemikalier der arbejdes med, så det anbefales at anvende nitrilhandsker, beskyttelsesdragt og briller under udførelsen af arbejdet. Kommer der Coppercoat på huden eller i øjnene skal det afvaskes umiddelbart efter med varmt vand. Vi henviser til miljødatabladet. Coppercoat har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnede emballager ved stuetemperatur. Coppercoat må ikke udsættes for frost.

God arbejdslyst, og er der nogle spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Se evt. videoer under ”Tips og Tricks” på vores hjemmeside.
Bemærk:
1) Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande.
2) Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud
gælder ikke for biocidholdig bundmaling til anvendelse på fritidsbåde af træ, der anvendes i saltvand, og til
fritidsbåde, som har fast vandplads
a) i havne, hvor det er tilladt at både henligger i vandet hele året samt hvor sejlads er tilladt hele året,
eller
b) i havne, ved svajepladser eller ved bådebroer, hvor det kun er tilladt, at både henligger i vandet fra den 1. april til den 15. november.