Coppercoat B-On-C Bådprodukter
Coppercoat B-On-C Bådprodukter

Tak fordi du valgte at få din båd behandlet med Coppercoat. Vi håber, du vil få glæde af behandlingen i
mange år fremover, vores erfaring er, at en behandling holder i gennemsnit 15 år.
På 15 år vil der ved almindelig bundmaling være et forbrug pr. kvm. på ca. 125 gram pr. år, som bliver sejlet
af og ender i miljøet. I dag (2019) er mere end 25.000 kvadratmeter behandlet med Coppercoat, hvilket
belaster miljøet over 3 tons MINDRE, end hvis båden havde været behandlet med almindelig bundmaling.
Coppercoat suger ikke vand, og reducerer derfor vægten på båden. Det bevirker, at du sparer brændstof
eller kan skyde en højere fart. Samtidig slipper du for alt det arbejde, der er med almindelig årlig
bundmaling og får mere tid til at være på havet – B on C.
Vedligeholdelse af en Coppercoat-behandlet bund er minimal. Normalt er det nok at højtrykspule bunden,
når båden kommer op, for at fjerne slim mm. Du kan også vaske den af med en stiv kost/ børste. En Scotch
Brite svamp er også god til opgaven.

3M Scotch brite 96 A VFN
3M Scotch brite 96 A VFN

Det har dog vist sig, at hvis båden ikke kommer ud at røre sig i tilstrækkeligt omfang, og på steder, hvor
vandet har svært ved at slide på overfladen, skal den have særbehandling.
Coppercoat er selvpolerende. Et lille kobberkorn holder sin virkning i ca. 2 år, hvad enten båden sejler eller
ligger stille, men hver enkelt korn er pakket ind i epoxy, og hvis dette ikke slides væk ved sejlads, vil rurerne
og andet sætte sig fast.

Det anbefales derfor, i disse tilfælde, at slibe overfladen hvert andet år, så nye kobberkorn kan komme ud
til overfladen og gøre deres arbejde.
Er du en af de uheldige, hvor dette er sket, anbefales det at skrabe rurerne væk umiddelbart efter at båden
er taget op, så er det lettere. Brug en isskraber eller en spartel, meget ryger også af ved højtryksspuling.
Kalkaflejringer efter rurerne kan vaskes af med eddikesyre eller skrabes/ slibes væk.
Inden båden igen sættes i vandet skal hele bunden slibes over. Anvend en rystepudser/ excentersliber med
en korn 180 eller 240 på alle de glatte overflader. Kør med en let hånd, det er kun et tyndt lag, der skal
slibes væk. På kanter såsom ror og stævn bruges ren håndkraft for ikke at slibe igennem. Husk det er kun et
tyndt lag, der skal fjernes, kun nogle få my forsvinder med denne behandling, og hele Coppercoat-laget er
ca. 250 my, så der er rigeligt at tage af.
Husk under arbejdet at anvende sikkerhedsbriller, åndedrætsværn (min. en P2) og beskyttelsesdragt, eller
tøj, du ikke kommer til at savne.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere informationer.


B-on-C Aps
Mail: info@b-on-c.dk
Tlf. +45 6155 5304