Coppercoat

Coppercoat

kobberbundmaling – hvad er det?

Coppercoat er kombinationen af ​​en specialudviklet 2-komponent vandbaseret epoxy resin uden opløsningsmidler og 99% rent kobber. Hver liter resin blandes med 2 kilo ultrafint kobberpulver, hvilket gør Coppercoat til den stærkeste kobberbaserede bundmaling på markedet, og derfor også den mest effektive mod uønsket begroning.

Produktet er klassificeret som ikke-udvaskende belægning, hvilket gør den betydeligt mere miljøvenlig end dens selveroderende konkurrenter, samtidig med, at den ved korrekt påføring holder begroning væk år i minimum 10 år (15 år er ikke unormalt). Den komplette behandling er blevet testet og godkendt af Health and Safety Executive i overensstemmelse med UK og EU-lovgivning. Med HSE-certifikat nummer 7532 er vores antifouling fuldt godkendt til brug af både professionelle private. Desuden overholder Coppercoat fuldt ud gældende (2001) International Maritime Organisation (IMO) resolution MEPC.102(48).

Coppercoat har været på markedet siden 1991, og i dag er mere end 50.000 både blevet behandlet med dette effektive produkt.

Hvordan virker det?

Når Coppercoaten kommer i havvand, dannes ​​kobberoxid. Dette yderst effektive antibegroningsmiddel forhindrer vækst, indtil overfladen nedbrydes og vaskes væk. Ved sejlads genereres automatisk en frisk kobberrig overflade, hvorved processen starter igen.

Med en gennemsnitlig tykkelse på mindst 200 my kobbermaling, der påføres i en behandling, og en typisk korrosionshastighed på 5 my pr. år opnås en langvarig og effektiv beskyttelse mod begroning.

Kobberkornene er indkapslet i resin og derfor ikke-ledende, og derfor kan Coppercoat anvendes på alle slags fartøjer, også stål- eller aluminiumfartøjer.

Coppercoat bliver leveret i 3 dele: Pakke A (resin), pakke B (hærder) samt pakke C (kobberpulver), som rækker til 4 m2 bundbehandling.

Forbehandling inden kobberbundmaling

Forbehandling inden kobberbundmaling

Husk altid, at resultatet bliver kun så godt, som underlaget er. Derfor anbefaler vi at påføre en ny primer fra bunden, medmindre du er helt sikker på, at den er 100% i orden.

Alle overflader skal være rengjorte, det vil sige smuds, olie, fedt, rust og løs maling skal fjernes, alt 1-komponent maling og/eller gammel bundmaling skal fjernes. Er bunden ikke behandlet med en epoxyprimer anbefales det at påføre minimum 2 lag epoxyprimer svarende til 200my. Coppercoat er 2-komponent epoxy, efter påføring vil der derfor ikke være mulighed for yderligere hærdning af primeren, og det er derfor uhyre vigtigt, at primeren er 100% afhærdet inden påføring af Coppercoat. Hærdningstiden på primeren varierer typisk fra 7-10 døgn alt efter produkt, temperatur og luftfugtighed. Følg og læs vejledningen på den primer, du har anvendt, og spørg om nødvendigt producenten, hvis ikke det fremgår. Fjern støv med en hårdt opvredet klud. Skift klude ofte.

Coppercoat instruktion rev. november 2022


Bemærk:
1) Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande.
2) Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud
gælder ikke for biocidholdig bundmaling til anvendelse på fritidsbåde af træ, der anvendes i saltvand, og til
fritidsbåde, som har fast vandplads
a) i havne, hvor det er tilladt at både henligger i vandet hele året samt hvor sejlads er tilladt hele året,
eller
b) i havne, ved svajepladser eller ved bådebroer, hvor det kun er tilladt, at både henligger i vandet fra den 1. april til den 15. november.

Køb Coppercoat bundmaling

Indkøbskurv
Scroll to Top